: Ново в БГ

Отговорност съгласно CMR конвенцията и застраховка „Забавяне на срока за доставка“

Отговорност съгласно CMR конвенцията и застраховка „Забавяне на срока за доставка“

Централната разпоредба за отговорността може да се намери в член 17, параграф 1 от CMR, в който са изброени загубата, повредата и забавянето на доставката. В този брой ще разгледаме по-подробно именно тази тема.

Page 1 of 23 1 2 23